ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Sisa József egyéni vállalkozó (székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44.; EV. nyilv.szám: 35421890; adószám: : 66493738-1-25) mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott online álláshirdető és álláskereső motor szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz az álláshirdető (a továbbiakban a „Megrendelő”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert, illetve a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz az álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekre, illetőleg a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1.Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Sisa József egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 3418. Szentistván, Arany János utca 44
Szolgáltató adószáma: 66493738-1-25
EV. nyilv.szám: 35421890
Képviseletére jogosult: Sisa József
Szolgáltató honlapjának címe: www.ujallasom.hu
E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@ujallasom.hu
Munkaidő: Hétfőtől – Péntekig, 09:00 – 17:00 óráig

2. Alapfogalmak

Díjtáblázat: A Szolgáltató által felszámítható díjakat, költségeket tartalmazó táblázat, amely az alábbi oldalon érhető el: Áraink.

Megrendelő: a szolgáltatás megrendelője, azaz az álláshirdető (a továbbiakban a „Megrendelő”)

Megrendelő-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott User ID, és vagy választott név, amely alapján a Szolgáltató a Megrendelőt saját rendszerében nyilvántartja.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által a jelen Szerződés keretei között – akár a Megrendelő, akár az Ügyfél részére – nyújtott valamennyi szolgáltatás.

Szolgáltató Honlapja: www.ujallasom.hu

Ügyfél: a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz az álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”).

Ügyfél-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott User ID, és vagy választott név, amely alapján a Szolgáltató az Ügyfelet saját rendszerében nyilvántartja.

Külső URL: A Megrendelő honlapjára mutató link amely az álláshirdetéseknél a “Jelentkezem erre” gombra kattintva az Ügyfelet a Megrendelő weboldalára továbbítjuk.

3. Az ÁSZF nyilvánosságra hozatala és módosítása

3.1 A Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Honlapjára történő regisztrációval elfogadja az ÁSZF-et, ezzel a Felek közötti jogviszony létrejön. A Megrendelő, illetve az Ügyfél az ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF -et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 7 (hét) nappal a Szolgáltató Honlapján köteles nyilvánosságra hozni.

3.2 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására különösen azon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben vagy a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai ezt indokolják. Az ÁSZF módosítása a Megrendelő, illetve az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos ÁSZF megtekinthető a Szolgáltató Honlapján.

4. Az Szerződés hatálya

4.1 Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása az azokban megjelölt időpontban, de legkorábban a 3.1. pont szerinti nyilvánosságra hozatalt követő 7. (hetedik) napon lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Megrendelőre, a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre.

5. A REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

5.1 Az Ügyfél (Álláskereső) regisztrációja

5.1.1 Az Ügyfél a regisztráció során köteles megadni felhasználónevét, saját e-mail címét (amely az Ügyfél azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció, úgy ezt a rendszer jelzi és az Ügyfél köteles más e-mail címet megadni. Ügyfél köteles jelszavát titokban tartani, az Ügyféli jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltató felróható magatartásától független – megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

5.1.2 Ügyfél csak a jelen ÁSZF -ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

5.1.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag törvényes képviselője regisztrálhatja, amennyiben 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, úgy regisztrációjához törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. Fentieknek megfelelően Ügyfél a regisztrációt megelőzően köteles nyilatkozni életkoráról. E körben bővebben lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

5.1.4. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését és vagy Szolgáltató jóváhagyását követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

5.1.5. Regisztrációt követően létrejön az Ügyfél saját Ügyfél profilja, amelyben Ügyfél az alábbi tevékenységeket végezheti el, és részletezett módon tárolhatja el adatait.

a, Szerkesztheti a profilját az alábbi adatokkal:

 • Teljes név (kötelező)
 • Telefonszám (kötelező)
 • Email cím (kötelező)
 • Születési idő (kötelező)
 • Mottó, szlogen
 • Nem (kötelező)
 • Cím (kötelező)
 • Profil megjelenítése, vagy elrejtése a Munkáltatók elől beállítással elrejtheti, vagy megjelenítheti profilját a munkáltatók előtt, így azok rátalálhatnak rendszerünkben és felvehetik a kapcsolatot az Ügyféllel
 • Ismertető (kötelező)
 • Önéletrajz, kísérőlevél, stb feltöltése (pdf, doc formátumban)
 • Kísérő levél, motivációs levél
 • Egyéb információkon belül a keresett állásra jellemző adatok (Kategória, Típus, Tapasztalat, Település, Nyelvismeret, Fizetés) (kötelező)
 • Képzettség(ek)
 • Tapasztalat(ok)
 • Végzettségek(ek)
 • Elismerések, kitüntetések(ek)
 • Galéria (profilkép, fénykép, stb)
 • Videó URL (youtube)
 • Közösségi elérhetőségek (Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Vimeo, Linkedin)

b, Nyomon követheti jelentkezéseit és vagy jelentkezhet álláshirdetésekre

c, Megtekintheti a követett cégeit és vagy követhet cégeket

d, Állásértesítőt állíthat be és vagy törölhet meglévő(ke)t

e, Megváltoztathatja jelszavát

f, Törölheti végleg profilját

5.2. Megrendelő (Álláshirdető) regisztrációja:

5.2.1.  Az Megrendelő a regisztráció során köteles megadni felhasználónevét, saját e-mail címét, Cég nevét (amely az Megrendelő azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció, úgy ezt a rendszer jelzi és az Megrendelő köteles más e-mail címet megadni. Megrendelő köteles jelszavát titokban tartani, az Megrendelő jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltató felróható magatartásától független – megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

5.2.2. Megrendelő csak a jelen ÁSZF -ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

5.2.3. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését és vagy Szolgáltató jóváhagyását követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

5.2.4. Regisztrációt követően létrejön az Megrendelő saját Megrendelő profilja, amelyben Megrendelő az alább tevékenységeket végezheti el, és részletezett módon tárolhatja el adatait.

a, Szerkesztheti a profilját az alábbi adatokkal:

 • Cég neve (kötelező)
 • Email cím (kötelező)
 • Mottó, szlogen
 • Telefonszám (kötelező)
 • Weboldal URL
 • Alapítás dátuma (kötelező)
 • Dolgozók száma
 • Rövid ismertető (kötelező)
 • Részletes bemutatkozás
 • Állásajánlat kategóriái (kötelező)
 • Település (kötelező)
 • Video URL
 • Galéria
 • Közösségi elérhetőségek (Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Vimeo, Linkedin)

b, Álláshirdetést adhat fel

c, Állásajánlatait áttekintheti – szerkesztheti- újra feladhatja és vagy törölheti

d, Megtekintheti a jelentkezéseket és felveheti a kapcsolatot a jelentkezővel

e, Álláshirdető csomagot választhat (vásárolhat)

f, Önéletrajz adatbázis csomagot választhat (vásárolhat)

g, Nyomon követheti vásárlásait

h, Megváltoztathatja jelszavát

i, Törölheti végleg profilját

j, Kiléphet az oldalról

Megrendelő köteles a regisztrációkor rögzített adataiban bekövetkezett változásokat a cégfiókjában módosítani. Az adatváltozás módosításának elmulasztásából eredő károkért a felelősség kizárólagosan a Megrendelőt terheli.

5.3. Kapcsolódó szabályok

5.3.1. A regisztráció folyamán létrejött profilban Ügyfél, vagy Megrendelő valós adatokat köteles megadni, s a megadott adatok hitelességéért ő a felelős.

5.3.2. Ügyfél a profiljában kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel. Ügyfél felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valósságáért és aktualitásáért. Ügyfél továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Ügyfél a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában.

5.3.3. Ügyféli Önéletrajz státuszai

Az Ügyfél jogosult személyes Profiljának állapotát bármikor megváltoztatni az alábbiak szerint

5.3.3.1. Aktív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok hozzáférhetőek a Megrendelők számára.

Ügyfél tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait aktív státusz esetén előre meg nem határozható megrendelői (munkaadói) személyi kör számára a Szolgáltató elérhetővé tegye. Tekintettel a Szolgáltatás jellegére és céljára, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz és egyéb adatok feltöltésekor még nem nem meghatározható megrendelői (munkaadói) kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe a Szolgáltatótól. E körben részletesen lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

Más Ügyfelek (azaz álláskeresők), továbbá a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban nem álló munkaadók az Ügyfél azonosítására is alkalmas adataihoz akkor sem férhetnek hozzá, ha az Ügyfél státusza aktív.

5.3.3.2. Passzív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok sem más Ügyfelek, sem Megrendelők számára nem hozzáférhetők, nem kereshetőek és nem láthatóak.

5.3.3.3. Törölt státusz: Ügyfél bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni.

5.3.4. A Szolgáltató a regisztrált Ügyfélnek a megadott e-mail címre a Szolgáltatás újdonságairól, illetőleg a Szolgáltatást érintő információkról tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez az Ügyfél a regisztrációval hozzájárul. Az Ügyfél ugyanakkor bármikor jelezheti e-mail, fax vagy postai úton, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatás kapni a Szolgáltatás újdonságairól, a Szolgáltatást érintő információkról.

5.3.5. Az Ügyfél a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken a Megrendelők állásajánlataikkal kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék.

6. A SZOLGÁLTATÁSOK

6.1. Ügyfelek (álláskeresők) számára nyújtott szolgáltatások:

6.1.1. Ügyfél regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között, s egyben regisztrálhat is a Szolgáltató weboldalán (www.ujallasom.hu) az ÁSZF 5.1. részben foglaltak szerint.

6.1.2. Ügyfél jelentkezhet a nyilvános álláshirdetésekre az alábbiak szerint:

6.1.2.1. A feladott és publikus hirdetésre a Szolgáltató honlapján való jelentkezés lehetősége esetén Ügyfél a “Jelentkezem erre” gombra kattintva a felugró ablakban van lehetőség az adott hirdetésre jelentkezni az alábbiak szerint..:

a, az Ügyfél amennyiben még nem regisztrált oldalunkon kitöltheti az alap űrlapot, amely az alábbiakat tartalmazza:[Teljes Név, E-mail, Üzenet, valamint csatolhatja elkészített (pdf, doc, docx formátumú) önéletrajzát, kísérőlevelét.

b, az Ügyfél amennyiben már regisztrált oldalunkon kitöltheti a jelentkezés során a nem regisztrált ügyfelekre is vonatkozó alap űrlap részt, valamint jelentkezésével a Megrendelő (munkáltató) az Ügyfél (álláskereső) kitöltött profilját is megtekintheti.
A jelentkezéssel Ügyfél automatikusan hozzájárul, hogy a Megrendelő az Ügyfél által feltöltött valamennyi adatot, az Ügyfél teljes profilját megismerje, és az adatokat az álláshirdetéssel kapcsolatban, a szükséges mértékben kezelje.

6.1.2.2. A feladott és publikus hirdetésre a Szolgáltató honlapján való jelentkezés lehetősége esetén Ügyfél a “Jelentkezem erre” gombra kattintva a Megrendelő (Álláshirdető) weboldalára irányul át ahol tud jelentkezni az aktuális Álláshirdetésre. Jelen esetben az adott weboldal ÁSZF, és Adatvédelmi irányelvei a mérvadóak.

6.1.3 Az Ügyfél továbbá megismerheti a Szolgáltató Honlapján regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat.

6.1.4. Ügyfél regisztrálhat a Szolgáltató honlapján az ÁSZF 5. rész szabályai szerint.

6.1.5. Ügyfél a mindenki számára elérhető álláshirdetések során a ”

6.1.6. Állás értesítő szolgáltatás

Az Állás értesítő szolgáltatás igénybe vételekor, az Ügyfélnek lehetősége van beállítani az általa megadott szempontok –Fizetés, Kategória, Típus, Tapasztalat, Település, Végzettség, Értesítés ideje (napi, heti) – megadásával, hogy a Honlapra felkerülő Álláshirdetésekről a Szolgáltató értesítést küldjön a részére az általa megadott e-mail címre.

6.1.7. A megadott adatlapok, profilok szerkeszthetőségének biztosítása.

6.1.8. Ügyfél bármikor törölheti profilját

6.2. Megrendelők (munkáltató) számára nyújtott szolgáltatások:

6.1.1. Megrendelő regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között

6.2.1. Megrendelőnek lehetősége van regisztrálni a Szolgáltató weboldalán (www.ujallasom.hu) az ÁSZF 5.2 részben foglaltak szerint

6.2.2. Hirdetés feladása: Megrendelő a sikeres regisztrációt követően Feladhatja álláshirdetését, álláshirdetéseit a Szolgáltató által elérhető csomagok megvásárlása fejében, melyek aktuális díjait itt elérheti : Áraink

Kétfajta hirdetési szolgáltatás közül választhat:

 • „Külső URL” szolgáltatás keretén belül a Honlapon közzétett hirdetésben a Szolgáltató csupán egy – az Álláskínáló oldalára mutató – linket tesz közzé a hirdetésben, vagyis ez esetben az Álláskereső az Álláskínáló oldalán tudja a jelentkezését közvetlenül leadni.
 • A másik típusú hirdetés esetén a Megrendelő hirdetése a Honlapon kerül közzétételre közvetlenül, az Álláskereső a Honlap igénybevételével van lehetősége jelentkezni a hirdetésre.

A Szolgáltató által üzemeltetett Portálon megjelentetni kívánt Hirdetések kizárólag valós álláslehetőségeket tartalmazhatnak.
Egy hirdetés egy pozíciót (munkakör és település) tartalmazhat.

6.2.3. Megrendelő böngészheti és módosíthatja a már feladott álláshirdetéseit az “Összes állásajánlat” menüpontra kattintva.

6.2.4. Megrendelő az Ügyfelek (álláskeresők) által feltöltött és nyilvánosságra hozott profilok (CV) között kereshet díjmentesen és megtekintheti azokat csökkentett információtartalommal, valamint  mentheti és a mentéseit később visszanézheti a “Mentett Önéletrajzok” menüpont alatt. Ahhoz, hogy a Megrendelő a kiválasztott Ügyfél profiljának teljes információjához (elérhetőségeihez) hozzáférjen a Megrendelőnek rendelkeznie kell Önéletrajz adatbázis hozzáféréshez, melynek díjait itt elérheti:  Áraink

6.2.5. A megadott adatlapok, profilok szerkeszthetőségének biztosítása.

6.2.6. Megrendelő fogadhatja és megtekintheti az Ügyfelek (álláskeresők) jelentkezéseit a feladott hirdetésére, s a Szolgáltató felületén belül fel is veheti a kapcsolatot Üzenet küldése lehetőséggel.

6.2.7. Megrendelő a Szolgáltatások igénybevételéhez megvásárolt Álláshirdetői és Önéletrajz adatbázis, és vagy Marketing csomagok vásárlásait (továbbiakban Vásárlások) nyomon követheti a “Vásárlásaim” menüpont alatt, ahol az adott vásárlásra kattintva annak részleteit is megtekintheti mint például, vásárlás sorszámát, vásárlás idejét, vásárolt csomag nevét, végösszeget, vásárlás állapotát, stb.

6.2.8. Hirdetés kiemelése:

Megrendelő kiemelheti a feladott Álláshirdetését a már vásárolt csomagnak megfelelő darabszám szerint, és vagy 500 Ft / hirdetési díj fejében. A kiemelés időtartama 14 nap.

6.2.9.Hirdetés meghosszabbítása

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő számára Hirdetésének meghosszabbítására, újbóli feladására a választott csomagban foglaltak szerint. A Hirdetés meghosszabbítását követően a Hirdetés lejárati napja a meghosszabbítás kezdeményezésétől számított legfeljebb 30 naptári nap.

6.2.10. Önéletrajz adatbázis

Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő (Munkáltató) számára, hogy az Ügyfelek (álláskeresők) által feltöltött, kitöltött és nyilvánossá tett profilok (cv) között részletes szűrési lehetőségekkel keressen. A szűrési feltételek az alábbiak lehetnek:

 • állás kategória
 • végzettség
 • település
 • állás típus
 • tapasztalat
 • egyéb

A Megrendelő a keresések találati listájában található Profilokat (cv) megtekintheti díjmentesen csökkentett információ megjelenítése mellett. A Megrendelő a Profilok (cv) teljes információihoz Önéletrajz adatbázis csomag vásárlása után férhet hozzá.

Megrendelő kötelezi magát arra, hogy részére elérhető önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletével kapcsolatosan használja fel, azokat senkinek sem bocsátja rendelkezésére, abból adatbázist nem épít. Felhasználó vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek és azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen.

 

7. A HIRDETÉS TARTALMÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az álláshirdetés címére kattintva Szolgáltató felületére (ujallasom.hu) feltöltött álláshirdetés részletes leírása jelenik meg.

7.1. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan az állás címét, állás ismertetőjét (feladat, elvárás, stb), állás kategóriáját, állás típusát, elvárt tapasztalatot, munkavégzés helyét (minimum megye szinten), ezen felül a hirdetés tartalmazhatja a javadalmazást (fizetés), nyelvismeretet, benyújtási határidő, készségek, egyéb követelmények-et.

7.2. Az álláshirdetés nem tartalmazhatja az alábbiakat:

 • szexuális tevékenységre felbújtó, vagy a Büntető Törvénykönyvbe ütköző tevékenységre vonatkozó álláshirdetés
 • MLM jellegű tevékenységre buzdító hirdetés,
 • nemre, korra, kinézetre, vallási, vagy szexuális beállítottságra vonatkozóan diszkriminatív tartalmú álláshirdetés
 • nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást
 • nem lehet politikai célzatú
 • nem tartalmazhat semmilyen uszítást
 • nem tartalmazhat valótlan adatokat
 • nem sértheti a Szolgáltató érdekeit

7.3. A hirdetések valódiság tartalmát a Szolgáltatónak nincs módja ellenőrizni, a hirdetésben megjelenő tartalomért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.

7.4. A Szolgáltató jogosult a hirdetéseket elutasítani, amennyiben a fenti szempontok bármelyikét a hirdetés megsérti, illetve jogosult a hirdetés szövegét nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani.

7.5. Hirdetésre való jelentkezés lehetőségei:

a, Lehetőség van a Megrendelő saját weboldalára való átirányítást beállítani egy URL megadása segítségével a Hirdetésfeladás során. Ebben az esetben az Ügyfél (álláskereső) a “Jelentkezem erre” gombra kattintva a Megrendelő weboldalára irányul át és ott tud jelentkezni az adott hirdetésre. A Szolgáltató ebben az esetben nem tud jelentkezési felületet biztosítani a Megrendelőnek az álláshirdetésre.

b, a Megrendelő a Szolgáltató weboldalán keresztül kapja meg az állásra jelentkezők adatait, s minden jelentkezésről a Megrendelő a Szolgáltató weboldalán megadott email címére kap egy tájékoztató üzenetet a jelentkezés legfontosabb adataival.

c, a Megrendelő beállíthat egy a Szolgáltató weboldalán megadott Email címétől eltérő Email címét, amire szeretné megkapni a jelentkezéseket.

7.6. A Megrendelő által feladott hirdetéseket a Szolgáltató adminisztrátorai ellenőrzik, majd maximum 1 munkanapon belül jóváhagyják, vagy elutasítják, de mindenről tájékoztatják email formájában a Megrendelőt a Megrendelő által a Szolgáltató weboldalán megadott email címén. Amennyiben a Szolgáltató elutasított a Megrendelő hirdetését, a Megrendelőnek 2 munkanapja van az adott hirdetést oly módon módosítani, hogy az megfeleljen a Szolgáltató szabályzatának, amennyiben ezen idő alatt ez nem valósul meg a hirdetést a Szolgáltató törli adatbázisából. A jóvá hagyott hirdetések esetén a Szolgáltató a Megrendelő email címére küld egy tájékoztató üzenetet a jóváhagyásról, mely email tartalmazza a hirdetés szövegét, elérhetőségét, így a Megrendelő az adott email-ből meg is tekintheti a feladott hirdetését.

7.7. A feladott hirdetés a hirdetés időtartama alatt bármikor módosítható, azonban az eredeti hirdetéstől eltérő hirdetés nem adható fel.

7.8. A Szolgáltató minden Megrendelő számára biztosít a Megrendelő központi profil felületén statisztikát. A statisztika az alábbiakat tartalmazza.:

 • feladott hirdetések
 • publikált hirdetések
 • lejárt hirdetések
 • függő hirdetések
 • összes jelentkezés az álláshirdetésekre
 • összes megtekintés (álláshirdetésekre)
 • álláshirdetésenkénti megtekintések száma és jelentkezések száma

7.9. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy egyedi külön Álláshirdetést jelenítsen meg a Szolgáltató weboldalán a Megrendelő felár ellenében. Az egyedi hirdetés egyedi al domain név alatt, egyedi űrlappal és rengeteg funkcióval felszerelhető, google analytics és más szolgáltatások igénybevételével is elkészíthető. Ára minden esetben egyedi szerződés tárgyát képezi.

8. A Szolgáltató Jogai és Kötelezettségei

8.1. Szolgáltató a regisztrált Megrendelők számára köteles a Szolgáltatást megfelelő színvonalon biztosítani, és a Szolgáltatás ellenértékeként jogosult a Megrendelő által fizetendő díjra.

8.2. Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő, illetve az Ügyfél által szolgáltatott adatok, információk, feltöltött álláshirdetések, anyagok tartalmáért, valósságáért, illetve a Megrendelő és az Ügyfél bármely jogcselekményéért vagy mulasztásáért, továbbá nem vállal kötelezettséget a Megrendelő vagy az Ügyfél által feltöltött adatok, információk, fényképek ellenőrzésére, kijavítására, illetve eltávolítására. Szolgáltató fenntartja azonban a jogot az adott Megrendelő vagy Ügyfél profiljának, vagy regisztrációjának törlésére, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott Megrendelő vagy az Ügyfél valótlan adatot adott meg.

8.3. Szolgáltató egyebekben is jogosult a Megrendelő által feltölteni kívánt, vagy feltöltött álláshirdetések, illetve az Ügyfelek által feltölteni kívánt, vagy feltöltött adatlapok, önéletrajzok tartalmát bármikor ellenőrizni, azzal, hogy a Megrendelő által feltölteni kívánt álláshirdetést főszabály szerint 24 ( huszonnégy) órán belül ellenőrzi. Amennyiben az adott álláshirdetés, vagy az Ügyfél adatlapjának tartalma a jogszabályokkal ellentétes, erkölcsileg megkérdőjelezhető, megtévesztő, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató Honlapján történő megjelenése nem elfogadható, abban az esetben Szolgáltató jogosult az álláshirdetés feltöltését, illetve az Ügyfél adatlapjának, profiljának, vagy azok egyes tartalmi elemeinek feltöltését megtagadni, valamint a már feltöltött álláshirdetést, adatlapot, profilt, vagy azok egyes tartalmi elemeit a Szolgáltató Honlapjáról törölni, illetőleg döntése szerint a Megrendelő vagy az Ügyfél regisztrációját törölni. Szolgáltató köteles a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet a feltöltés megtagadásáról, vagy a törlésről értesíteni, azzal azonban, hogy döntését indokolni nem köteles.

8.4. Szolgáltató egyebekben is bármikor – különösen valamely rendeltetésellenes felhasználás gyanúja vagy bebizonyosodása esetén – jogosult bármely Ügyfél profilját és regisztrációját törölni, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az adott Ügyfél a Szolgáltató rendszerét, illetve az általa elérhető szolgáltatás-elemeket nem rendeltetésszerűen használja.

8.5. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Megrendelő vagy az Ügyfél érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az Szerződés-ben foglalt feltételek Megrendelő vagy az Ügyfél általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

8.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt vagy az Ügyfelet amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

8.7. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében esetleg közreműködő harmadik személy érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során esetlegesen előálló mulasztásból – a Megrendelőt vagy az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért, valamint a fenti harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások (pl. internet kapcsolat, banki kapcsolat, stb.) elérhetőségi színvonaláért. A Megrendelő és az Ügyfél kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

8.8. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél a rendszerbe térítésmentesen regisztrálhat, illetve a rendszer által az Ügyfélnek biztosított szolgáltatás-elemeket térítésmentesen veheti igénybe, a Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel Ügyfél irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában, továbbá az Ügyféllel szemben a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesül bármiféle kártérítési kötelezettsége alól.

8.9. Tilos az Ügyfelek által elérhető Szolgáltatásokat üzleti célra igénybe venni. Tilos a Szolgáltatások olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Szolgáltató Honlapjának biztonságos vagy rendeltetésszerű működését.

8.10. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatások igénybevétele ellenére nem talál állást.

8.11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ügyfelet a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatás kapcsán, vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Megrendelővel (munkaadóval) az Ügyfél munkaszerződést köt vagy egyéb módon munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Megrendelő (munkaadó) által az Ügyfélnek tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.

8.12. Megrendelő és Ügyfél egyaránt tudomásul veszi, hogy (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató Honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a jelen Szerződés-ben foglalt feltételek szerint jogosult az adatbázisban elhelyezett (személyes/cég) adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

8.13. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a Szolgáltatást megszüntetni.

8.14. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet, vagy a Szolgáltatást más módon igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyeket (jelen pontban együtt a „Használók”) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:

8.14.1. a Használók a Szerződésben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be;

8.14.2. a Használók mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;

8.14.3. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg;

8.14.4. a Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy

8.14.5. egyéb személyek a Megrendelő vagy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

 

9. A szerződéses jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése

9.1. A Megrendelőnek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez a Megrendelő előzetes regisztrációjára van szüksége, mely jóváhagyást követően válik aktív teljes jogú Felhasználóvá (Megrendelővé).

9.2. A Megrendelő az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe díjmentesen:

 • 2 db álláshirdetés feladása, mely 15 napig jelenik meg a Szolgáltató weboldalán
 • 2 db újra feladható hirdetés, mely 15 napig jelenik meg a Szolgáltató weboldalán (már feladott hirdetés frissítését jelenti)

9.3. A Megrendelő térítési díj ellenében veheti igénybe a Szolgáltató alábbi szolgáltatásait:

9.4. A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásait a Megrendelő saját profilján keresztül rendeli meg, és vagy írásbeli (levél, fax, e-mail) vagy telefonos megrendelés útján.

a, Álláshirdetési csomagot a “Csomagjaim” , majd “Új csomagot vásárolok” gombra kattintva tudja megrendelni. A megjelenő oldalon kiválasztja az Álláshirdetési Csomagot (“Alap”, “Normál”, és “Kiemelt”), majd a Tovább gombra kattintva a Szolgáltató pénztárába jut, ahol leadhatja rendelését.

b,a, Önéletrajz adatbázis csomagot az “Önéletrajz Csomagok” , majd “Új csomagot vásárolok” gombra kattintva tudja megrendelni. A megjelenő oldalon kiválasztja az Álláshirdetési Csomagot (“Mini”, “Alap”, “Normál”), majd a Tovább gombra kattintva a Szolgáltató pénztárába jut, ahol leadhatja rendelését.

9.5. Az Ügyfél a megrendelés Üzemeltető felé történő leadásával hozzájárulását adja a személyes adatai vagy az alkalmazottai személyes adatainak esetleges közzétételéhez az Állásajánlatban, amennyiben azt a megrendelt Szolgáltatás jellege igényli.

9.6. A megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Megrendelő Keresztnevét
 • Megrendelő Vezetéknevét
 • Cég nevét
 • Országot
 • Utca, házszám
 • Település
 • Megye
 • Irányítószám
 • Telefonszám
 • Email cím

Nem kötelezően megadandó mező:

 • megjegyzés

9.7. A rendelés részletei tartalmazzák a Megrendelő által kiválasztott csomag(ok) nevét, és a vásárlás bruttó végösszegét.

9.8. A megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával, mely lehet weboldalon keresztül, e-mail, postai küldemény, fax, vagy telefonos beszélgetés, jön létre a szerződéses jogviszony. A szerződés határozott időre szól a megrendelt Szolgáltatás időtartamának erejéig.

9.10. Az Üzemeltető által visszaigazolt megrendelés kötelező erejű, és kizárólag a szerződő felek kölcsönös hozzájárulása alapján módosítható. Szolgáltató a Megrendelés módosítását igazgatási díj megfizetéséhez kötheti.

 

9.12. A Szerződéstől való elállás írásbeli bejelentését a másik Szerződő fél regisztráláskor megadott címére, vagy az általa feltüntetett e-mail címre szükséges kézbesíteni.

9.13. Amennyiben az Üzemeltető hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a hiányosan igénybevett Szolgáltatásokért.

10. Ügyfélszolgálat

10.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítése, hibabejelentés, illetőleg a Megrendelők és Ügyfelek megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet.

1510.2. A Megrendelő és az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben jelentheti be. A Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának levelezési címe: ugyfelszolgalat@ujallasom.hu.

10.3. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon tájékoztatja a Megrendelőt vagy az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről, panaszokról és a kivizsgált eseményekről nyilvántartást vezet.

10.4. A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ésszerű határidőn belül intézkedik.

11. Tájékoztatás

16.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt és az Ügyfelet a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen annak módosításáról, a Szolgáltatás területi bővítéséről, az új szolgáltatásokról, azok használatáról, a díjakról és azok változásáról.

16.2. A Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást közzéteszi a Szolgáltató Honlapján.

16.3. A Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást joghatályosan a Megrendelő vagy az Ügyfél telefonszámára küldött üzenetben, illetve e-mailben is elküldheti.

12. A Megrendelő és az Ügyfél jogai és kötelezettségei
1. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató által kiadott Díjtáblázatban illetve Szolgáltatási Csomag táblázatban meghatározott díj (a továbbiakban „Díj”) fizetésére köteles.

2. Megrendelő az első álláshirdetés feltöltésekor köteles a Szolgáltatási Csomag táblázatban feltüntetett valamely – a táblázatban meghatározott kritériumokat tartalmazó – szolgáltatási csomag megvásárlására, vagy a Szolgáltatóval egyeztetett egyedi szerződés megkötésére.

3. A megvásárolt Szolgáltatási Csomagban elérhető limitek kimerülését követően, vagy már közben a Megrendelő újabb csomagot vásárolhat, vagy kiegészítheti jelenlegi csomagját, például +1 db hirdetés feladásával.

13. A Díj megfizetése

4.1. A Díjat minden esetben előre kell megfizetni.

4.2. A Díj megfizetése banki átutalás, vagy paypal rendszeren keresztül történik, az arra vonatkozó szerződéses feltételek szerint, amely jogviszonynak a Szolgáltató nem része, a fizetési művelet lebonyolítása kapcsán Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

4.3. Szolgáltatási Csomag vásárlása esetén Megrendelő az ellenértéket választása szerint a banki átutalás, és vagy paypal rendszer használati útján teljesítheti. Az átutalás választása esetén Megrendelő elektronikus levélben kap egy díjbekérőt a megvásárolt csomag összegéről, amely összeget a díjbekérőben szereplő adatok szerint, a Megrendelő ott megjelölt bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

4.4. Szolgáltató minden esetben – szolgáltatási csomag ellenértékének megfizetése, egyedi letöltés ellenértékének megfizetése, stb. esetén – a Díj bankszámláján történő jóváírását követően állít ki számlát, amelyet Megrendelő elektronikus levélben kap meg.

4.5. A Díjak minden esetben a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősülnek teljesítettnek.

5. A Megrendelő álláshirdetése a kiválasztott szolgáltatási csomag ellenértékének kiegyenlítését – egyedi szerződés esetén a szerződés megkötését – követően jelenik meg a Szolgáltató Honlapján. Későbbi szolgáltatási csomagvásárlás, vagy jelenlegi csomag kibővítése esetén az adott csomagban elérhető megtekintések, kreditek csak a Díj kiegyenlítését követően válnak elérhetővé Megrendelő számára.

6. A Megrendelő, az Ügyfél és a Szolgáltató az ÁSZF -ből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.

7. A Megrendelő és az Ügyfél egyaránt szavatolják, hogy a Szolgáltató Honlapjára nem töltenek fel és nem kísérelnek meg feltölteni jogszabállyal ellentétes, a közmegítélés szerint erkölcsileg elfogadhatatlan, vagy egyébként valótlan adatokat.

8. Megrendelő lehetőség szerint ésszerű határidőn belül törli azon álláshirdetéseit, amelyek valamely okból (pl. a pozíció betöltése okán) már nem aktuálisak.

9. Megrendelő és Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik a jelen ÁSZF -et sértő bármely felhasználásból eredő kárért.

10. Egyéb rendelkezések:

A megvásárolt csomag nem átruházható, a fel nem használt CV egyenleg ára vissza nem igényelhető.
A megvásárolt szolgáltatások csak a vásárláskor megadott Hirdetésre vonatkoznak, másik Hirdetésre nem áthelyezhetőek.
A Szolgáltató teljes árat számol fel a szolgáltatásért minden esetben. Ha a Hirdetés érvényessége lejár vagy Megrendelő felfüggeszti a Hirdetés futását, Megrendelő nem jogosult a futó szolgáltatások időarányos megtérítésére.

14. A jogviszony megszűnése

1. Megszűnik a jogviszony a Megrendelő vagy az Ügyfél halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

2. Megszűnik a jogviszony a regisztráció törlésével, azzal, hogy a Felek, illetve az Ügyfél felelőssége a megszűnésig terjedő időszak alatt tanúsított magatartásáért, cselekményeiért a megszűnéstől függetlenül fennmarad, illetve Felek, illetve az Ügyfél a megszűnést követően is kötelesek titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni.

15. Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztatónkat itt elérheti

16. Vegyes és záró rendelkezések

1. Szellemi tulajdon

1.1. A Szolgáltató Honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, a jelen Szerződés keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

1.2 A Szolgáltató Honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt – tilos.

1.3 Tilos a Szolgáltató Honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

1.4 Az ujallasom.hu domain név szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Budapesti Békéltető Testület; postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

3. Az ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

4. A Szolgáltató az ÁSZF -et Szolgáltató Honlapján közzéteszi.

5. Amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató az ÁSZF -el összefüggő bármely értesítését jogosult a Megrendelő vagy az Ügyfél által megadott, Szolgáltató által rögzített bármely elérhetőségre (lakcím, székhely, e-mail cím, telefonszám) joghatályosan megküldeni. Amennyiben Megrendelő vagy Ügyfél elérhetőségében változás következik be, úgy a Megrendelő vagy az Ügyfél köteles a változást átvezetni. Mindaddig, amíg a Megrendelő vagy az Ügyfél adatváltozást nem jelent be a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónál rögzített címre megküldött értesítések kézbesítettnek tekintendők. A Szolgáltató az ÁSZF -ben történt változásokról a Megrendelőt és az Ügyfelet Szolgáltató Honlapján történő közzététel útján értesíti, egyebekben az I/4. pontban foglaltak szerint.

Hirdetési árak, csomagok
A mindenkor hatályos árainkat az alábbi linkre kattintva érheti el..: Áraink
A feltüntetett árak bruttó árak az esetleges Áfá-t tartalmazzák.

A közölt állások tartalmáért Sisa József e.v., mint az ujallasom.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget, a megjelenő hirdetések tartalmáért a hirdetést feladó cég a felelős. Konkrét állásajánlatokkal kapcsolatos kérdésekben kérjük a hirdetést feladó cégeket keressék.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatályba lépésének időpontja: 2018.05.24.