Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Sisa József egyéni vállalkozó (székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44.; EV. nyilv.szám:35421890; adószám: : 66493738-1-25) továbbiakban mint szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa az által üzemeltetett www.ujallasom.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevőit, valamint a Honlap látogatóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) az általa  a Honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató  a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban külön meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az ÁSZF-ben meghatározott jelentésük van.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató valamint az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap használatakor a Szolgáltató személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint kezelje. A Felhasználó profilja aktiválásával ezen hozzájárulását külön is kifejezetten megerősíti.

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők:

 

1. Az adatkezelő

Az Alkalmazással valamint a Honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője a Szolgáltató (adatok lásd fentebb).

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1 Az Álláskereső Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatok köre:

Az Álláskereső Felhasználónak lehetősége van regisztrálni a Honlapra, ehhez pedig az alábbi adatainak megadása szükséges:

E-mail címe megadásával: Az Álláskereső Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy  aktiváló kódot küld(het) ellenőrzésre. Az Álláskereső Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláskereső Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.

Az Álláskereső Felhasználó az egér kurzort a Honlapon jobb oldalt található Nevére mutatással egy lenyíló menüben tudja az alábbi menüket elérni.:  „Önéletrajz feltöltése”,  „Önéletrajzom”,  „Jelentkezéseim”, „Állások”,  „Messages”,  „Profilom”,  „Kilépés”. Ezen menüpontokon belül tudja szolgáltatásainkat használni.

Az Álláskereső Felhasználó a „Profilom” menüpontban tudja szerkeszteni azokat a személyes adatait, amelyek szükségesek a Honlap használatához, Önéletrajz(ok) feltöltéséhez. Kötelezően megadandó személyes adatok az Álláskereső Felhasználó  teljes neve valós E-mail címe. Opcionálisan megadható személyes adatok az Álláskereső Felhasználó Címe, telefonszáma, Social profiljainak linkjei (facebbok, instagram, stb), rövid bemutatkozás, profilkép.

Az Álláskereső Felhasználó a „Profilom” menüpontban szereplő adatok kitöltését követően a „Profilom mentése” gombra történő kattintással – mint az általa megadott adatainak harmadik személyek általi megismeréséhez való kifejezett hozzájárulással – „aktív státuszú” Álláskereső Felhasználóvá válik. Az Álláskereső Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az „aktív státuszú” Álláskereső Felhasználó az Álláshirdető Felhasználók számára még nem válik láthatóvá, adatait az Álláshirdető Felhasználók csak egy feltöltött Önéletrajz után férhetnek hozzá az Álláskereső Felhasználó adataihoz.

Az Álláskereső Felhasználó bármikor módosíthatja a „Profilom” menüjében szereplő adatait, és vagy törölheti profilját.

Az Álláskereső Felhasználó az „Önéletrajz feltöltése” menüre kattintva tudja feltölteni Önéletrajzát a megjelenő űrlapok kitöltésével. Kötelezően megadandó adatok az Álláskereső Felhasználó  „Önéletrajz címe”,  „Legmagasabb végzettsége(i)”,  „Szakmai tapasztalat(évek száma)(i), keresett “Állás kategória”. Opcionálisan megadható adatok az Álláskereső Felhasználó  „Nyelvismerete”,  „Keresett karrierpozíció”,  „Település(ek)” ahol dolgozna,  „Videó” URL címe (pl youtube)  „File feltöltése” (pl motivációs levél, stb),  „Single image” pl profilkép,  „Image gallery” (pl reklámanyag, vagy bármilyen képi file, amit érdemes bemutatnia az Álláshirdető Felhasználónak,  „Ezek jellemzőek rám”,  „Önéletrajz feltöltése”(pdf formátum javasolt a már elkészült Önéletrajzát itt tudja feltölteni),  „Szakmai összefoglaló”, . Az Önéletrajz további részletei részre kattintva megadhatja az Álláskereső Felhasználó opcionálisan az alábbi adatokat,  „Iskolai végzettségek”,  „Előző munkahelyek”,  „Főbb készségek, képességek”.

Az Álláskereső Felhasználó ezután az „Előnézet” gombra történő kattintással megtekintheti a kitöltött/feltöltött Önéletrajzát, majd amennyiben mindent rendben talál a „Mentés/Jóváhagyás” gombra történő kattintással Önéletrajza – mint az általa megadott adatainak harmadik személyek általi megismeréséhez való kifejezett hozzájárulással – „Pending Approval státuszú” Álláskereső Felhasználó Önéletrajzzá válik, amit egy Adminisztrátorunk jóváhagy, így válik teljes értékű Álláskereső Felhasználó általi Önéletrajzzá. Az „aktív státuszát” bármikor „inaktív státuszúvá” változtathatja. Az „inaktív státuszú” Álláskereső Felhasználókat és Önéletrajzaikat az Álláshirdető Felhasználók nem láthatják, adataikhoz nem férnek hozzá.

Az Álláskereső Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az „aktív státuszú” Álláskereső Felhasználó Önéletrajza(i) az Álláshirdető Felhasználók számára láthatóvá válik, adatai pedig az Álláshirdető Felhasználók számára hozzáférhetővé válnak.

Az Álláskereső Felhasználó köteles szavatolni, hogy az általa a profiljában elhelyezett illetve feltöltött tartalom (adatok, információk, videó) nem sértik, illetve veszélyeztetik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.

Az Álláskereső Felhasználó a feltöltött Önéletrajzát bármikor törölheti és módosíthatja, Profilját kérésre visszavonhatatlanul töröljük.

2.2 Az Álláshirdető Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatok köre

Az Álláshirdető Felhasználónak lehetősége van regisztrálni a Honlapra, ehhez pedig az alábbi adatainak megadása szükséges:

E-mail címe megadásával: Az Álláskereső Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy  aktiváló kódot küld(het) ellenőrzésre. Az Álláskereső Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláskereső Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.

Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezően megadandó adatokat nem tölti ki, úgy a hirdetés közzétételére nincs lehetősége.

Az Álláshirdető Felhasználó az egér kurzort a Honlapon jobb oldalt található Nevére mutatással egy lenyíló menüben tudja az alábbi menüket elérni.:  „Hirdetés feladása”,  „Hirdetéseim”,  „Jelentkezők”, „Megtekintett Önéletrajzok”,  „Messages”,    „Csomagom”, „Cég profil”,  „Kilépés”. Ezen menüpontokon belül tudja szolgáltatásainkat használni.

Az Álláshirdető Felhasználó a „Cég profil” menüpontban tudja szerkeszteni azokat a személyes adatait, amelyek szükségesek a Honlap használatához, Állásajánlat(ok) feltöltéséhez. Kötelezően megadandó személyes adatok az Álláshirdető Felhasználó  Cég neve, Címe. Opcionálisan megadható személyes adatok az Álláshirdető Felhasználó Cég bemutatása, , Cég logója, Cég fejléc képe (ez jelenik meg a hirdetéseknél fejlécként), Weboldala URL címe, Social profiljainak linkjei (facebbok, instagram, stb).

Az Álláshirdető Felhasználó a „Cég profil” menüpontban szereplő adatok kitöltését követően a „Save” gombra történő kattintással – mint az általa megadott adatainak harmadik személyek általi megismeréséhez való kifejezett hozzájárulással – „aktív státuszú” Álláshirdető Felhasználóvá válik. Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az „aktív státuszú” Álláshirdető Felhasználó az Álláskereső Felhasználók számára láthatóvá válik.

Az álláshirdető Felhasználó a „Hirdetés feladása” gombra kattintva tud hirdetést feladni a Honlapon.

Az Álláshirdető Felhasználó az álláshirdetés feladása érdekében köteles szolgáltatni az alábbi adatokat:

(1) az általa hirdetni szándékozott álláslehetőség főbb jellemzőit,így a hirdetés címét, az állás főkategóriáját, állás típusát, Települést (ahol a munkavégzés folyik majd), Végzettséget, Nyelvtudást, Tapasztalatot;

(2) opcionálisan további adatokat adhat meg az állással kapcsolatban (Állás leírását, Hirdetéshez csatolhat fényképet, Határidőt (jelentkezési), akár már elkészült PDF álláshirdetést csatolhat, Videó URL-t jelölhet meg, Értesítő E-mailt adhat meg, ha nem a regisztráció során megadott E-mailre szeretné kapni a jelentkezők Önéletrajzát);

Az Álláshirdető Felhasználó ezután a „Tovább” gombra történő kattintással megtekintheti a kitöltött/feltöltött Álláshirdetést, majd amennyiben mindent rendben talál a “Feltételek elfogadása után”, a „Hirdetés feladása” gombra történő kattintással Álláshirdetése – mint az általa megadott Betöltetlen munkahely Álláshirdetésének adatai harmadik személyek általi megismeréséhez való kifejezett hozzájárulással – Álláshirdetése „Active státuszú” Álláshirdetéssé válik, amit egy Adminisztrátorunk jóváhagy, így válik teljes értékű Álláshirdető Felhasználó általi Álláshirdetéssé, melyet Álláskereső Felhasználó megtekinthet, s jelentkezhet az adott Álláshirdetésre. Az „Active státuszát” bármikor „Inactive státuszúvá” változtathatja, hirdetését módosíthatja, törölheti.

Az Álláshirdető Felhasználó Cég profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Cég profil” menüpontba történő belépést követően. Profilját kérésre visszavonhatatlanul töröljük.

2.3 Egyéb adatkezelésre vonatkozó információk

A Honlap látogatása és használata során továbbá a Szolgáltató kezeli az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a Felhasználó által használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok), melyekhez a Google Analytics online programot használja.

 

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás Felhasználók általi eredményes és biztonságos használata, igénybevétele, a Felhasználók regisztrációjának aktiválása, az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók nyilvántartása, álláshirdetések célzott megjelenítése. A Szolgáltató olyan Szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára, amely az Álláskereső Felhasználóknak támogatást nyújt abban, hogy személyre szabottan értesülhessenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól, feltölthessék Önéletrajzukat, jelentkezni tudjanak feltöltött Önéletrajzukkal a Honlapon elhelyezett hirdetésekre, valamint lehetőséget biztosít az Álláshirdető Felhasználók számára abban, hogy álláshirdetéseket tudjanak közzétenni az Oldalon keresztül, az Álláskereső Felhasználók által feltöltött Önéletrajzok megtekinthessék, továbbá elősegíti az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók közötti kommunikációt (kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást).

Az adatkezelés szolgál továbbá statisztikai –a Honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése – valamint információbiztonsági – az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele – célokat is.

A Honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra két évig, statisztikai célra egy évig kezeli a Szolgáltató.

A Szolgáltató – statisztikai információ gyűjtése érdekében – a Honlapon a Felhasználó technikai eszközére települő információcsomagokat, ún. cookie-kat használ (amelyekből kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki a Honlap fejlesztése illetve a Szolgáltatás javítása érdekében), amennyiben ezt az érintett Felhasználó a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a Felhasználó megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat bármikor eltávolíthatja. A cookie-kból.

A Honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett Felhasználó technikai eszközén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó, mint érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az adatkezelés időtartama tekintetében pedig az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatok kezelésére kizárólag a Szolgáltató erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Szolgáltató adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy amennyiben a Felhasználó ehhez igazolható módon hozzájárult.

A Honlap üzemeltetését kizárólag a Szolgáltató látja el, az Infotv. fogalom-meghatározása alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatást nem vesz harmadik személytől igénybe.

Az Álláskereső Felhasználók az adataik megismerésére vonatkozó, a fentiekben részletezett „Profilom mentése” gomb megnyomásával adott kifejezett hozzájárulásukon túl, illetve az Álláshirdető Felhasználóknak az álláshirdetés közzétételével adott kifejezett hozzájárulásán túl – amely ráutaló magatartás által a Felhasználók fentiekben részletezett, adataik kölcsönös megismerésére nyílik lehetőség – a Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a Felhasználóktól különböző harmadik személyek részére nem továbbítja.

6. Az adatbiztonság

A Szolgáltató a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli.

A Szolgáltató az adatok biztonságos kezelése érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7. A Felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban, jogérvényesítés

A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a Felhasználó jelen pontban érkezett kérésére a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb határidőn belül, az Infotv. 15. §-ban foglaltak maradéktalan figyelembevételével, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, és a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintett Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett Felhasználó személyes adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, amennyiben

(i) azoknak kezelése jogellenes;

(ii) ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

(iii) azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

(iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

(v) a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett Felhasználó a törlést a Szolgáltatóhoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett Felhasználóvitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Szolgáltató a tiltakozás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Szolgáltató írásban, legfeljebb 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Valamennyi érintett Felhasználó, aki úgy véli, hogy a Szolgáltató adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Igényérvényesítési elérhetőség: A Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

Szolgáltató neve: Sisa József egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 3418. Szentistván, Arany János utca 44
Szolgáltató adószáma: 66493738-1-25
EV. nyilv.szám: 35421890
Képviseletére jogosult: Sisa József
Szolgáltató honlapjának címe: www.ujallasom.hu
E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@ujallasom.hu
Munkaidő: Hétfőtől – Péntekig, 09:00 – 17:00 óráig

 

8. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Adatvédelmi tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – az Alkalmazás közzétételt követő első használata alkalmával, illetve a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2017. November 11. napjától hatályos.

 

Új munkahelyet, vagy munkaerőt keres?
Szeretné mindezt a lehetőséget, akár ingyen?
Az újállásom.hu a legjobb választás lehet akkor az Ön számára.
Ingyen feltöltheti Önéletrajzát!
Ingyen adhat fel álláshirdetést nálunk.

Hírlevél